شاعرانه و سفاک

       باد بهاری      پرده و نهال نمی داند؛      این یک را می رقاصند      دیگری را      جوانمرگ می کند      .
     .      اینجا       بهار هم      دیگرگونه است؛      عاشقانه و سفاک !      .

/ 4 نظر / 23 بازدید
مه مطهر

اینجا همه چیز به اندازه ای که بوی عشق می دهد خون ریز است ،انگا بوی عشق اینجا همان بوی خون است

كشفي

استاد من ترم قبل باهاتون كلاس داشتم و هنوز حسرت آن روزها را مي‌خورم كه چرا از اطلاعاتي كه فقط از شما مي‌شنيدم كم بهره بردم.

محمّد نقیان

سلام؛ اینجا | بهار هم | دیگرگونه است!... لذّت بردم. شاد و سلامت باشید در پناه خدا[گل]