خود فریبی

 

   میان برفهای نیامده همه این سالها
   سر فرو برده ام
   تا کجا سر بر کنم!؟

 

/ 4 نظر / 24 بازدید
مرضیه آقاسی

یعنی کبک؟!! حتما می دونید که شاعری به وزن و قافیه نیست! و چطور در گذشته بوده اید و دیگر نیستید؟!!

خاله رویا

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو.همه شدیم مثل کبک!

خاله رویا

دلهره هایت را به باد بده ، اینجا دلی هست که برای آرامشت دستی بر آسمان دارد .

سلام..بیا مهندس آپ کردم...